KONTAKTA OSS

070 - 612 31 20

OM ADAPIS GEORADAR

Adapis Georadar Teknik AB är ett konsultföretag med säte i Helsingborg. Verksamheten startade 1985 och fick namnet Gradar 1991. Då hade vi kontor i Oslo. I 1998 öppnades den svenska firman. Vår verksamhet startade som konsultverksamhet 1985 med företaget Geokey i Milano. Sedan dess har vi genomfört omkring 9oo+ undersökningar – stora som små, på ytor och i situationer av mycket skilda slag. Under de här åren har vi haft kunder från de allra största oljeproducenterna till små konsultföretag. Oavsett vilka företag vi har haft som kunder har vi arbetat med samma entusiasm och samma seriositet. Främst utför vi geofysiska undersökningar men vi är verksamma inom kartering, GIS och bearbetning av geologiska data.

OM ROBERTO

 

Roberto Grassi, är geofysiker med en grund inom geologi. Hans bakgrund är motsvarande en Master of Science (MSc) in Geophysics. Roberto är grundare och ägare av företaget Adapis Georadar som han har drivit i olika former, sedan 1985 och i flera olika länder. Bland annat med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Italien. Roberto har lång erfarenhet av att genomföra och tolka geofysiska undersökningar. Han har även en stor passion för forskning och utveckling.