OM ADAPIS GEORADAR

Adapis Georadar Teknik AB är ett konsultföretag med säte i Helsingborg. Verksamheten startade med företagsnamnet Geokey i Milano och fick därefter namnet Gradar 1991. Då hade vi kontor i Oslo. I 1998 öppnades den svenska firman. 2019 fick vi det nuvarande namnet Adapis Georadar Teknik AB. Sedan start har vi genomfört omkring 9oo+ undersökningar – stora som små, på olika ytor och i situationer av mycket skilda slag. Under de här åren har vi haft kunder från de allra största oljeproducenterna till små konsultföretag. Oavsett vilka företag vi har haft som kunder arbetar vi alltid med samma entusiasm och samma professionalitet. Främst utför vi geofysiska undersökningar men vi är verksamma inom kartering, GIS och bearbetning av geologiska data. Kontakta oss idag för kostnadsfri offert!

VÅRA MEDARBETARE

Roberto Grassi genomför en markundersökning med georadar.

Roberto Grassi, Geofysiker

Information

Roberto Grassi, är geofysiker med en grund inom geologi. Roberto är grundare och ägare av företaget Adapis Georadar. Roberto har lång erfarenhet av att genomföra och tolka geofysiska undersökningar. Han har en stor passion för forskning och utveckling.

Avatar

Tomas Sjöstrand, Geolog

Information

Tomas är en mycket erfaren geolog och en uppskattad rådgivare i företaget, bland annat inom de skandinaviska geotyperna. Tomas har författat ett antal vandringsböcker.

Avatar

Guido Tronca, Geolog

Information

Guido är en partner för icke-destruktiva undersökningar (Non-Destructive Testing) på betong och andra byggmaterial. Med en grundlig kompetens och förvärvad erfarenhet har Guido fått stor internationell uppskattning. Kampsport är hans fritid och katter är sorglös sällskap när han är klarar av att vara från byggplatser.

Avatar

Arne Bargheer, Geofysiker

Information

Arne har mer än 15 års erfarenhet inom olika geofysiska metoder och är vårt partner i Sverige och internationellt för Magnetic Resonance Soundings; DCIP; .och avancerat GCM Ground Conductivity Measurments.

Avatar

Martin Hed, Fältingenjör

Information

Martin arbetar med metalldetektering som har varit ett stort intresse i många år, han sitter även i styrelsen för Sveriges metallsökarförening (SMF). Han kommer ursprungligen från Munkfors i Värmland men bor just nu i Falköping, Västergötland. Hans intressen är fiske, främst flugfiske och olika typer av hantverk.

Avatar

Massimo Grassi, Fältingenjör

Information

Massimo Grassi är en erfaren fältingenjör och har arbetat med ett stort antal olika metoder och fyra generationers georadar/markradar. Som liten var hans dröm att arbeta som trädgårdsmästare.