KONTAKTA OSS

070 - 612 31 20

ADAPIS GEORADAR - SPECIALISTER INOM GEOFYSIK OCH MARKUNDERSÖKNINGAR.

LÄS MER OM FÖRDELARNA MED ATT INTEGRERA GEOFYSIK I ER VERKSAMHET.

 

 

OFFERTFÖRFRÅGANVANLIGA FRÅGOR

VAD ÄR FÖRDELARNA MED VÅR UNIKA OCH BEPRÖVADE METODIK?

MINSKAR KOSTNADER

Geofysiska undersökningar är ett effektivt, så kallat icke-förstörande sätt att minska kostnader för projekt.

UNDVIKER SKADOR

En undersökning ger er kritisk information för att förebygga större allvarliga skador, t.ex. vattenläckor.

LÖNSAMMA INSIKTER

En undersökning ger möjlighet att hitta mer lönsamma arbetsätt. På sätt kan projektets lönsamhet optimeras.

ADAPIS HJÄLPER KUNDER INOM BYGG- , INDUSTRI- , VATTEN- , AVLOPP- OCH ENERGISEKTORN ATT UNDVIKA STORA KOSTNADER OCH SKADOR. VI ERBJUDER GEOFYSISKA LÖSNINGAR INOM PROSPEKTERING, KARTLÄGGNING OCH MARKUNDERSÖKNING.

TILLÄMPNINGAR

INDUSTRI

I ett industriområde kan georadar användas för att kontrollera och övervaka sättning av marken eller andra strukturer. För att lokalisera försämring av byggmaterial och särskilt av armerad betong. För att lokalisera föroreningar eller grundvattenytans läge. Väggar och upphöjda strukturer kan också kontrolleras och övervakas. 

INFRASTRUKTUR

Georadar är en utmärkt och välbeprövat metod för både lokalisering av rätt läge för nya infrastruktur och kontroll av befintliga. Den används över hela världen för tunnlar, vägar, motorvägar, broar, viadukter och även för kanaler och energi anläggning.

FÖRORENINGAR

Georadar är ett verktyg som kan lokalisera och avgränsa förorenade områden och underjordiska deponier. Genom karaktärisering av sediment (jordtyp) hjälper det till att bedöma riskområden. Den används också för att lokalisera läckage från tankar eller rörledningar.

LEDNINGAR

Används oftast tillsammans andra instrument för utsättning särskilt i områden med komplexa ledningsnät och mark. Det är den endast metod som kan spåra och kartlägga alla ledningsmaterial inklusive PVC , PE, gråjärn, segjärn, betong. Adapis Jobbar på en F&U projekt för högupplösning kartläggning av korrosion och vittring och andra skador.

BYGGNADSVÅRD

Georadar är en väl fungerande icke-destruktiv metod för kontroll och restorering av historiska byggnader och monument. Och inte bara: Adapis har förvärvat en lång erfarenhet av studier av historiska parker och trädgårdar och kontroll av historisk träddelar.

FORENSIK

Det två arbetsfält: Search and Rescue av försvunna människa och undersökningar och utredningar om förmodligen döda människor. Båda två procedur och metod påminner de som används i arkeologi. Georadar används oftast ihop med magnetometer, stångslingram och metalldetektor.

UTVALDA KUNDER

ANTAL UTFÖRDA UPPDRAG

ERFARENHET I BRANSCHEN

KUNDER SEDAN START

HAR DU FRÅGOR?