Våra tjänster

Våra geofysiska tjänster använder avancerad teknik och utrustning för att tillhandahålla korrekta och tillförlitliga data om underjordiska strukturer och funktioner. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och arbetar nära våra kunder för att möta deras specifika behov.

Några av våra 300+ kunder

✔ Med 40+ år i branschen, 300+ kunder och 1000+ projekt sedan vi grundades på 80-talet, kan vi leverera gedigen erfarenhet och exceptionell kvalitet.

Våra tjänster

Våra geofysiska tjänster använder avancerad teknik och utrustning för att tillhandahålla korrekta och tillförlitliga data om underjordiska strukturer och funktioner. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar och arbetar nära våra kunder för att möta deras specifika behov.

Industri

GPR kan användas i industriområden för att kontrollera och övervaka sättningar i mark eller andra strukturer. Den kan också användas för att lokalisera försämring av byggmaterial. Väggar och strukturer kan också kontrolleras och övervakas.

Infrastruktur

GPR är en utmärkt och väl beprövad metod, för att både lokalisera rätt plats för ny infrastruktur och kontrollera befintlig. Den används över hela världen för tunnlar, vägar, motorvägar, broar, viadukter och för kanaler och energianläggningar.

Rörledningar

GPR används oftast med andra verktyg för att markera specifika områden av komplexa ledningsnät och markstrukturer. Det är den enda metoden som kan lokalisera och kartlägga allt material, t.ex. PVC, PE, gråjärn och betong.

Byggnadsunderhåll

GPR är en väl fungerande oförstörande metod för kontroll och restaurering av historiska byggnader och monument. Adapis har lång erfarenhet av studier om historiska parker, trädgårdar och kontroll av historiska träddelar.

Forensik

Vi kan bistå med "Search and Rescue" av försvunna personer samt utredning och lokalisering av förmodade avlidna personer. Processen liknar arkeologins. GPR används med en magnetometer, stångslingram och metalldetektor.

Förorening

GPR kan lokalisera och avgränsa förorenade områden och underjordiska depåer. Med karakterisering av sediment gör vi en bedömning av riskområden. Den används också för att lokalisera läckor från tankar eller rörledningar.

Arkeologi

Vi upptäcker, lokaliserar och kartlägger nedgrävda historiska och förhistoriska byggnader, strukturer och föremål. Vi arbetar även med kartläggning och stratigrafiska sektioner av vallgravar, gravhögar, fästningar och stenplatser.

Markförhållanden

GPR kan användas för att analysera markförhållanden på en bergyta. Den är lämplig för kartläggning av lagersekvenser, djup i berg och identifiering av svaga zoner i berg. Styrkan och placeringen av lera, jord, block och stenar kan bestämmas.