VANLIGA FRÅGOR

Här finner du svar på vanligt förekommande frågor om vad georadar är (även kallat markradar), hur det fungerar och hur man lokaliserar, kartlägger, undersöker med georadar. Vill du ställa en fråga som inte finns besvarat här, är du mycket välkommen att kontakta oss genom vårt kontaktformulär.

Vad är en georadar/markradar?

Georadar (Engelska: GPR eller Ground Penetrating Radar), även känd som markradar, används t.ex. när du bygger ett hus och behöver se markförhållanden under jorden. Georadar kan också användas inom arkeologi för att söka efter forntida föremål, såsom rester av byggnader eller gravar. Markradar kallas det pga. att det används för undersökningar under marknivå. Det är så kallad Radio Detection And Ranging, alltså ett verktyg som används för att lokalisera och mäta avstånd till ett objekt. 

Hur kan georadar/markradar tillämpas?

Georadar eller GPR (Ground Penetrating Radar) har många tillämpningar inom miljö-, arkeologi- och byggindustrin. Georadar är inte bara användbar inom arkeologin utan också till exempel när du behöver kontrollera tjockleken på asfalterade vägar eller leta efter rör under jorden. Därutöver kan Georadar användas till mycket mer. Fråga oss gärna om er tillämpning.

Vad kan en georadar ge för resultat?

Radiovågor och i de flesta kommersiella radar skickas även pulser. En puls är en kort våg. Det gör den för att det är enklare att kontrollera vad man skickar och att tolka vad den tar emot.

Hur kan georadar visa ett föremåls position?

Georadar är kopplad med ett GPS-system som kan visa koordinater och därefter kan visualiseras samt rapporteras.

Är det farligt att använda georadar/markradar?

Nej. Flera studier har bevisat att kort exponering inte har en påverkan på människor eller djurs hälsa. Dessutom är de flesta markradar välisolerade på ovansidan. De senaste åren följer yrkesmänniskor råd och riktlinjer för användning av markradar som kommer från en branschförening som heter GPR-euro.

Kan georadar/markradar användas på vatten?

Insjöar med färskvatten och andra former av vattendrag, t.ex. större och mindre floder kan undersökas med radar. Ibland används georadar som ett komplement eller alternativ till Sub-Bottom Profiler, som är en annan teknik för att undersöka. I övrigt beror det på salthalten i vattnet. Det fungerar t.ex. inte i vanligt havsvatten för att radiovågorna blir absorberade och signalen inte studsar tillbaka.

Kan georadar/markradar dras efter en bil?

De flesta professionella georadar-verktygen, inkluderat de Adapis Georadar använder, har inställningar för att skicka och fånga in radarimpulser även om vi åker relativt snabbt, t.ex. på en motorväg.

Kan resultatet visualiseras i 2D och 3D?

Ja. Vi har under lång tid arbetat med 2D- och 3D-visualiseringar med hjälp av marknadsledande mjukvara, t.ex. RADAN och GPR-SLICE. Vi kan därmed visualisera resultat i (2D), så kallade djupskivor eller “slice” och kombination av dem. Finns det även inmätning i landskapsform (Digital Elevation Modelling) utför vi 2D- och 3D-bearbetning där ytan är korrigerad och tar form efter den verkliga markytan.

 

Vad innebär en "djupskiva" eller slice?

Ja. Vi har under lång tid arbetat med 2D- och 3D-visualiseringar med hjälp av marknadsledande mjukvara, t.ex. RADAN och GPR-SLICE. Vi kan därmed visualisera resultat i (2D), så kallade djupskivor eller "slice" och kombination av dem. Finns det även inmätning i landskapsform (Digital Elevation Modelling) utför vi 2D- och 3D-bearbetning där ytan är korrigerad och tar form efter den verkliga markytan.

Är det viktigt att veta i offertförfrågan var man ska undersöka?

Det är tämligen viktigt. Det är för att vara säker på att vi kan hjälpa till. Vi behöver också veta att det vi letar efter ligger inom georadarns räckvidd: alltså inte för djupt, inte för lite, inte för "mörkt" (låg kontrast).

Vad kostar en undersökning?

För att ge ett utförligt svar och en offert behöver vi utreda: (1) var undersökningen genomförs geografiskt (både sett till den fysiska parametern men också för att planera resor), (2) maximalt undersökningsdjup (för att välja rätt verktyg), (3) hur stort det förväntade objektet är (samt om det handlar om ett eller flera objekt). Offerten kan specificeras efter flera prismodeller, bland annat (1) debitering per kvadratmeter som ska undersökas, (2) per arbetstimme eller (3) projektpris, (4) och/eller baserat på andra kriterier, som ni önskar. För att ge ett optimalt resultat inkluderas en utförlig planering med kravspecifikation, utförande, och bearbetning med analys.